ZPĚT

 
   
Název :  Spar- und Creditverein der CONCORDIA registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg
 "Spořitelní a úvěrní ústav CONCORDIA zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Liberci"
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

30/60

30/60

 Zlatých/Korun  
Město :  Reichenberg (Liberec)
Datum :  12.12.1902
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 223 x 297 mm
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1896, jako dceřiná společnost pojišťovny Concordia (KONKORDIA liberecko-brněnský vzájemně pojišťovací ústav v Liberci, CONCORDIA Reichenberg-Brünner gegenseitige Versicherungs-Anstalt in Reichenberg) a pro své členy zprostředkovávala investice, přijímala vklady, poskytovala úvěry a eskont směnek a obchod s cennými papíry.
   
   
Avers :

Podílový list Spořitelní a úvěrní ústav CONCORDIA v Liberci 1902, 30 Zlatých

   .
.
Revers :

Anteilschein Spar- und Creditverein der CONCORDIA in Reichenberg 1902, 30 Gulden

   .
.
.
.