ZPĚT

 
   
Název :  Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
 Escomptegesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

500

500

   
Město :  Praha
Datum :  27.4.1932
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 337 x 245 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena již v roce 1899.
   
 

.

Avers :

Podílní list Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, Praha 1932, 500 Kč

   
.
Revers :

---

   
.
.
.