ZPĚT

 
   
Název :  Bankovní jednota v Chrudimi, společnost s obmezeným ručením
 Bankverein in Chrudim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list - potvrzení
Hodnota :

2x

500

1 000

 Korun  
Město :  Chrudim
Datum :  15.12.1911
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  max. počet 300 ks.
Rozměr :  cca 215 x 356 - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena dne 30.9.1911 s kmenovým kapitálem 150 000 Korun, rozděleným na podíly po 500 Korunách.
 Dne 19.3.1918 zvýšen kmenový kapitál na 350 000 Korun.
 Usnesením mimořádné valné hromady z 21.9.1919 zvýšen kmenový kapitál na 1 000 000 Kč, z čehož převzala Pražská úvěrní banka v Praze podíly za 300 000 Kč. Zbytek podílů nabídnuty dosavadním podílníkům za jmenovitou hodnotu, až do výše jejich původních podílů a nadto za příplatek 10%. Nově přistupující podílníci byly povinni z každého podílu zaplatit příplatek 10%.
 Na valné hromadě z 13.9.1920 schválena fúze s Pražskou úvěrní bankou, která v Chrudimi zřídila svoji filiálku. Fúze byla provedena výměnou podílů v poměru 3:2, za každé tři podílové listy po 500 Kč obdržel podílník nově dvě akcie Pražské úvěrní banky.
   Zdroj: 
     Československý Kompas - Sborník československého peněžnictví 1920.
     Finanční ročenka Compass 1921
   .
   .
Avers :

Podílový list Bankovní jednota v Chrudimi 1911, 1000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.