ZPĚT

 
   
Název :  Živnostenská záložna v Libušíně zapsané společenstvo s obmezeným ručením / Spořitelna a záložna v Libušíně
 Gewerbe Sparkassse in Libuschin Genossenschaft mit beschränkter Haftung / Spar- und Darlehenskasse in Libuschin
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

200

200

 Kčs  
Město :  Libušín
Datum :  7.12.1949
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  154 x 238 - dvojlist
Poznámky :  Původní název: Živnostenská záložna v Libušíně zapsané společenstvo s obmezeným ručením
   .
   .
Avers :

Podílový list Spořitelna a záložna v Libušíně, Libušín 1949, 200 Kčs

   .
.
Revers :

   .
.
.
.