ZPĚT

 
   
Název :  Živnostenská záložna v Libušíně zapsané společenstvo s obmezeným ručením
 Gewerbe Sparkassse in Libuschin Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Libušín
Datum :  1.1.1935
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  154 x 238 - dvojlist
Poznámky :  Pozdější název: Spořitelna a záložna v Libušíně (Spar- und Darlehenskasse in Libuschin)
   
   
Avers :

Podílový list Živnostenská záložna v Libušíně, Libušín 1935, 200 Kč

   .
.
Revers :

   .
.
.
.