ZPĚT

 
   
Název :  Volksbank Tetschen-Bodenbach eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Lidová banka Děčín-Podmokly zapsané společenstvo s ručením obmezeným)
Typ CP :  Podílový list (členský podíl)
Hodnota :

5x

50

250

 RM  
Město :  Tetschen-Bodenbach (Děčín-Podmokly)
Datum :  3.1.1944
Emise :  ---
Série :  C
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :