ZPĚT

 
   
Název :  Úvěrní spolek v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Credit-Verein in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

100

100

 K  
Město :  Praha
Datum :  ---
Emise :  ---
Série :  A
Náklad :  --- ks
Rozměr :  360 x 257 mm - dvojlist
Poznámky :  Spolek založený v roce 1900, provozoval centrálu v Praze a jednu filiálku v Olomouci.
 V roce 1904 změnil název na Záloženská a úvěrní banka v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Vorschusscassen und Creditbank in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
   .
   .
Avers :

   .
Revers :

---

   .
.
.
.