ZPĚT

 
   
Název :  Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným
Typ CP :  Kumulativní podílový list (hromadný)
Hodnota :

10x

100

1 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  19.3.1928
Emise :  ---
Série :  E
Náklad :  --- ks
Rozměr :  313 x 236 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---