ZPĚT

 
   
Název :  Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

100

100

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  25.4.1928
Emise :  ---
Série :  A
Náklad :  --- ks
Rozměr :  313 x 236 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---