ZPĚT

 
   
Název :  Brněnská banka v Brně
 Brünner Bank in Brünn
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

500

500

   
Město :  Brno
Datum :  1.7.1920
Emise :  Pravděpodobně II. emise
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks
Rozměr :  cca 309 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Banka vznikla v roce 1919 přeměnou od roku 1909 stávající stejnojmenné společnosti s ručením obmezeným (Brněnská banka, peněžní společnost s o. r.) na akciovou společnost s akciovým kapitálem 10 000 000 Kč, rozděleným na 20 000 ks akcií po 500 Kč.
 Na základě usnesení valné hromady ze 30.12.1919, zvýšen akciový kapitál na 20 000 000 Kč, vydáním 20 000 ks nových akcií po 500 Kč, které nabídnuty v červnu 1920 akcionářům v poměru 1:1 po 610 Kč a neakcionářům po 660 Kč.
 V únoru 1922 provedeno další zvýšení akciového kapitálu na 25 000 000 Kč, emisí 10 000 ks nových akcií, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 po 590 Kč a neakcionářům po 630 Kč.
 V únoru 1925 uzavřela Brněnská banka smlouvu o kooperaci s Jihomoravskou bankou ve Znojmě a Moravsko-Slovenskou bankou v Olomouci na dobu šesti let.
 Vzhledem ke společným zájmům výše uvedených bank, snahou o snížení nákladů a zjednodušení správy bylo rozhodnuto, s platností od 1.1.1928, o sloučení všech tří bank společně s Moravskou agrární a průmyslovou bankou v Brně a vzniku nové banky s názvem Moravská banka v Brně [1, 2, 3].
 Sloučení všech ústavů v Moravskou banku bylo provedeno tím způsobem, že za akcie Brněnské banky, Jihomoravské banky a Moravsko-Slovenské banky byly vydány v poměru 100 Kč : 100 Kč nominále akcie Moravské agrární a průmyslové banky v Brně, překolkované na jméno nového ústavu (Moravská banka).
   Zdroj informací: 
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927.
   
   
Avers :

Akcie Brněnská banka v Brně 1920, 500 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.