ZPĚT

 
   
Název :  Nordösterreichische bank für Industrie, Handel und Landwirtschaft in Brünn
 Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  1.7.1912
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 350 x 251 - dvojlist
Poznámky :  Banka zahájila činnost na konci roku 1910 a někdy v letech 1913/1914 přešla do likvidace.
   
   
Avers :

Akcie Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně 1912, 400 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.