ZPĚT

 
   
Název :  Česká obchodní banka
 Böhmische Handelsbank
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

25x

200

5 000

 Kč (Korun)  
Město :  Praha
Datum :  31.12.1937
Emise :  ---
Série :  I.
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 306 x 228 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založena v roce 1920 pod názvem "Československá lesnicko-dřevařská banka" (Tschechoslovakische Wald- und Holzbank) s akciovým kapitálem 5 000 000 Kč, rozděleným na 10 000 ks akcií, každá v nominální hodnotě 500 Kč a se zaměření podporovat obchod se dřevem a semeny, financovat lesnictví a dřevozpracující průmysl a využívání vodní energie.
 V roce 1922 navýšen akciový kapitál na 10 000 000 Kč.
 Vlivem bankovní krize v první polovině 20. let a později i krize v dřevařském průmyslu se banka dostala do velkých ztrát a musela být sanována.
 V roce 1925 byl akciový kapitál snížen z 10 000 000 Kč na 500 000 Kč a zároveň zvýšen na 4 500 000 Kč, nově rozdělený na 22 500 kusů akcií po 200 Kč. Banka prošla reorganizací, změnila jméno na "Československá obchodní banka", zkratka ČOB (s dnešní ČSOB měla tato banka společný pouze název) a z původně oborové banky se stala všeobecná banka. Na celé sanaci se podílel průmyslník Emil Bondy, který získal většinu akcií banky.
 V roce 1926 banka založila "Průmyslovou a velkoobchodní akciovou společnost v Praze" do které přešly všechny obchodní a průmyslové podniky patřící bance. V témže roce založila také "Bankovní závod Kühn a spol. v Praze", který prováděl drobné úvěry, obchod s losy nebo transakce s realitami.
 Po roce 1939 byla banka nucena změnit svůj název na "Česká obchodní banka" a po roce 1942 byla likvidována.
   .
   .
Avers :

Hromadná akcie Česká obchodní banka, Praha 1937, 5000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.