ZPĚT

 
   
Název :  Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 K  ---
Město :  Praha
Datum :  1.7.1909
Emise :  --- 
Série :  I.
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  255 x 385 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---

.
.