ZPĚT

 
   
Název :  Pozemková banka v Praze
 Prager Bodenbank
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Praha
Datum :  1.7.1909
Emise :  I. 
Série :  I.
Náklad :  7 500 ks
Rozměr :  cca 255 x 385 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založená v roce 1909 a její zaměření bylo, mimo běžné bankovní činnosti, provádění obchodu s nemovitostmi, zvláště obchod s pozemky, financování staveb a poskytování hypotečních a komunálních úvěrů. Podílela se i na financování spojeném s pozemkovou reformou.
 Po skončení války v roce 1918 se banka vrhla do rozsáhlých obchodních, úvěrových a zakladatelských aktivit, které překračovaly její reálné možnosti. Např. prováděla rozsáhlý obchod s hospodářskými stroji, úvěrovala a zakládala společnosti ve strojírenském, kovodělném a chemickém průmyslu, což se jí po nástupu deflační krize stalo osudným.
 V březnu 1923 vyhlásila insolvenci a dne 30.4.1923 valná hromada rozhodla o likvidaci banky.
   
   
Avers :

Akcie Pozemková banka v Praze, I. emise 1909, 400 Korun

   
.
Revers :

 ---

.
.
.
.