ZPĚT

 
   
Název :  Řeznicko-uzenářská banka v Praze
 Fleischer- und Selcher Bank in Prag
Typ CP :  Hromadná akcie na jméno
Hodnota :

10x

400

4 000

   
Město :  Praha
Datum :  25.10.1931
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 235 x 344 - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založena v roce 1921 jako oborová banka s akciovým kapitálem 12 000 000 Kč, který byl postupně navyšován až na 20 000 000 Kč.
 V roce 1942 byla nařízena likvidace banky formou fúze s Pražskou úvěrní bankou.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Řeznicko-uzenářská banka v Praze 1931, 4000 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.