ZPĚT

 
   
Název :  Československá diskontní banka
 Tschechoslovakische Diskontbank
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

150

150

   
Město :  Praha
Datum :  14.1.1933
Emise :  ---
Série :  A
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 258 x 361 - dvojlist
Poznámky :  Centrála v Praze, expozitura v Bohumíně a směnárna v Petrovicích.
 Banka byla založena v roce 1920 pod názvem Československá družstevní banka za účelem podpory maloobchodníků, průmyslu a živností.
 Původní akciový kapitál 2 000 000 Kč byl v roce 1922 zvýšen na 5 000 000 Kč.
 V roce 1924 došlo ke změně názvu na Československá diskontní a družstevní banka a navýšení akciového kapitálu na 10 000 000 Kč.
 V roce 1928 se změnil název na Československá diskontní banka.
 V březnu 1931 přešla většina akcií (cca 80%) z majetku Františka Stříbrného do vlastnictví konsorcia, blízkého politické straně živnostenské. Tato transakce měla za následek úplnou změnu správní rady a vedení banky. Kupní cena činila cca 250 Kč za 1 akcii. Nová majoritní skupina měla v úmyslu vytvořit z banky finanční středisko lidového živnostenského peněžnictví.
 Po roce 1939 byl upraven název na Česká diskontní banka a v roce 1943 banka zanikla sloučením s Pražskou úvěrní bankou.
.
 Do zájmové sféry banky patřily firmy: 
   Nákupna a prodejna uhlí a koksu spol. s r. o. v Praze
   KABLO, továrna na káble v Kladně
   Akciové ledárny v Bráníku
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1934-1935 a 1936-1937.
   
   
Avers :

Akcie Československá diskontní banka, Praha 1933, 150 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.