ZPĚT

 
   
Název :  Deutsche Agrar- und Industriebank
 Německá agrární a průmyslová banka
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Prag (Praha)
Datum :  1.12.1919
Emise :  IV. emise
Série :  D
Náklad :  10 000 ks
Rozměr :  cca 374 x 255 mm - dvojlist
Poznámky :  Centrála v Praze. Filiálky: Bílina, Brno, Bruntál, Děčín, Horní Litvínov, Horšovský Týn, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Český Krumlov, Liberec, Mariánské Lázně, Opava, Podmokly, Rumburk, Stříbro, Svitavy, Šluknov, Teplice-Šanov, Ústí nad Labem, Žatec. Platebna: Postoloprty.
.
 Ústav, založený v roce 1912, má za účel podporování německých zemědělsko- a lesnicko-hospodářských, jakož i průmyslových a obchodních závodů, podniků a organizací.
 Původní akciový kapitál, obnášející 4 000 000 Korun, byl zvýšen v roce 1916 na 6 000 000 Korun, v r. 1918 na 8 000 000 Korun a v r. 1919 na 12 000 000 Korun.
 Na základě usnesení valné hromady ze 29.5.1920 emitováno dalších 10 000 kusů nových akcií, které nabídnuty akcionářům po 550 Kč v poměru 3:1 a neakcionářům po 580 Kč.
 Valnou hromadou za dne 11.6.1921 usneseno postupné zvýšení akciového kapitálu na 40 000 000 Kč; na základě tohoto usnesení emitováno nejprve 20 000 akcií, které nabídnuty akcionářům po 520 Kč (2:1) a neakcionářům po 550 Kč, později dalších 20 000 akcií, které nabídnuty akcionářům po 500 Kč v poměru 3:1 a neakcionářům po 530 Kč, čímž akciová jistina zvýšena na 32 000 000 Kč.
 Dle usnesení val. hr. z 11.6.1927 zvýšena akciová jistina na 60 000 000 Kč; nové akcie nabídnuty v prosinci 1927 k odběru akcionářům v poměru 7:8 po 430 Kč.
 Banka má přátelské styky s finančními ústavy Banater Bankverein A. G. (Temešvár, Rumunsko) a Hermannstädter Allg. Sparkassa (Hermannstadt, Rumunsko).
 V bilanci za rok 1931, sestavené na podkladě ustanovení bankovního zákona, byl vzat zřetel na vlivy a důsledky hospodářské krize provedením mimořádných odpisů na cenných papírech, účastech a dlužnících v celkové částce 21 500 000 Kč. K tomuto účelu bylo použito 1 000 000 Kč z provozních zisků, 8 500 000 Kč z vykázaných rezerv a 12 000 000 Kč z akciového kapitálu, který byl snížen usnesením val. hr. z 5.9.1932 z 60 000 000 Kč na 48 000 000 Kč odkolkováním nominální hodnoty akcií za 400 Kč na 320 Kč.
 V polovině roku 1940 banka zanikla (zpětně k 1.1.1939) fúzí s Českou bankou Union a sudetské filiálky přešly pod banku Deutsche Bank.
.
 Přehled emisí:
   I. emise 1912 (série A) - 4 000 000 Korun, 10 000 ks.
   II. emise 1916 (série B) - 2 000 000 Korun (celkem 6 000 000 Korun), 5 000 ks.
   III. emise 1918 (série C) - 2 000 000 Korun (celkem 8 000 000 Korun), 5 000 ks.
   IV. emise 1919 (série D) - 4 000 000 Korun (celkem 12 000 000 Korun), 10 000 ks (viz. zobrazená akcie)
   V. emise 1920 (série E) - 4 000 000 Kč (celkem 16 000 000 Kč), 10 000 ks.
   VI. emise 1921 (série F) - 8 000 000 Kč (celkem 24 000 000 Kč), 20 000 ks.
   VII. emise 1921 (1922, série G) - 8 000 000 Kč (celkem 32 000 000 Kč), 20 000 ks.
   VIII. emise 1927 (série H) - 28 000 000 Kč (celkem 60 000 000 Kč), 70 000 ks.
   V roce 1932 redukován akciový kapitál na 48 000 000 Kč snížením nominální hodnoty akcií ze 400 Kč na 320 Kč.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1933-1934.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
   
   
Avers :

Akcie Německá agrární a průmyslová banka, Praha 1919, 400 Korun

   
.
Vnitřní strana :

Aktie Deutsche Agrar- und Industriebank, Prag 1919, 400 Kronen

.
.
Revers :

---

   
.
.
.