ZPĚT

 
   
Název :  Národní banka Československá
 Nationalbank der Tschechoslowakei
 National Bank of Czechoslovakia
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatých dolarů  
Město :  Praha
Datum :  1.4.1926
Emise :  ---
Série :  A
Náklad :  120 000 ks
Rozměr :  cca 295 x 191 mm - dvojlist
Poznámky :  Úpis akcií proběhl v listopadu 1925, ustavující valná hromada v březnu 1926 a činnost banky započala dnem 1.4.1926.
 Základní kapitál byl stanoven ve výši 12 000 000 zlatých dolarů, rozdělený na 120 000 kusů akcií znějících na jméno, každá v nominální hodnotě 100 dolarů. Převoditelnost akcií byla vázána na schválení bankovní radou.
 Kromě základního nominálu, byly akcie vydány i v hromadných nominálních hodnotách po 10, 600 a 40 000 kusech. Akcii v nominální hodnotě 600 kusů obdržel "Zlatý poklad státní" a akcie v hodnotě 40 000 kusů zůstala v držení státu.
 Část akcií (pravděpodobně se to týkalo jen hodnot 1 a 10 kusů) byla vydána i ve slovenském jazyce.
 Valných hromad se mohli účastnit pouze českoslovenští občané, vlastnící minimálně 10 akcií. Každému účastníku příslušel pouze jeden hlas.
 Dne 7.11.1929 byl akciový kapitál, společně s akciemi, převeden na koruny v poměru 1 dolar = 33,75 Kč. Nově byl uváděn akciový kapitál ve výši 405 000 000 Kč, rozdělený na akcie v nominální hodnotě 3 375 Kč. Původní dolarové akcie zůstaly v platnosti.
 Valná hromada ze dne 27.2.1930 zmocnila bankovní radu ke zvýšení kapitálu až do výše 506 250 000 Kč (15 000 000 dolarů). Toto zvýšení nikdy neproběhlo.
 Dne 31.3.1939 došlo ke změně názvu banky na Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze (Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag) a k výměně původních akcií.
 Po roce 1945 došlo k obnovení původního názvu banky "Národní banka Československá" a v polovině roku 1950 ke zrušení banky a nahrazení Státní bankou československou.
 Všechny akcie (1926 a 1941) byly vytisknuty hlubotiskem, podle návrhu prof. Aloise Mudruňky v Tiskárně bankovek Národní banky. Použit byl bankovkový papír s vodoznakem typu "mříž". Stejný papír byl použit i pro tisk bankovek 100 Kč a 500 Kč z roku 1919.
   .
   .
Avers :

Akcie Národní banka Československá, Praha 1926, 100 zlatých dolarů

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.