ZPĚT

 
   
Název :  Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik
 Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice
 Centrální banka německých spořitelen v Československé republice
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  8.1.1922
Emise :  1922
Série :  I.
Náklad :  75 000 ks
Rozměr :  cca 346 x 246 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka, založená v roce 1922, převzala československý obchod a filiálky Centralbank der deutschen Sparkassen ve Vídni a filiálky v Liberci a Opavě od vídeňské Oesterr. Industrie- und Handelsbank. Banka měla za účel těsnou spoluprací se Svazem německých spořitelen v Československu vytvořit pevnou organizaci německého spořitelnictví a využít volných finančních prostředků těchto ústavů v bankovních transakcích.
 Na podkladě povolených hypotečních a komunálních zápůjček vydávala banka 4%, 4,5% a 5% zástavní listy a 4%, 4,5% a 5% komunální dlužní úpisy [1, 2], které požívaly sirotčí jistoty a byly obchodovány na pražské burze.
 V roce 1923 převzala banka účast na Karlsbader Vereinsbank, Ges. m. b. H. (Karlovarská spolková banka, společnost s r. o.) v Karlových Varech a vlastnila většinu podílů v Deutsche Bank für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft Ges. m. b. H. v Šumperku.
 Teplická akce - Na základě dohody uzavřené v Teplicích-Šanově mezi německými samosprávnými korporacemi, bankami a lidovými peněžními ústavy, byla Centralbanka jako emisní ústav pověřena, aby uspořádala lombardní závazky těchto korporací z válečných půjček. Poněvadž vláda umožnila využití lombardovaných válečných půjček cestou výměny za státní dluhopisy, byla tato transakce v roce 1927 provedena.
 Na podkladě vládního nařízení z roku 1936 byla v polovině roku 1937 banka poslána do likvidace, spolu s Karlovarskou spolkovou bankou, společnost s r. o.
   Zdroj:
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928 a 1931-1932.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927.
     Vládní nařízení č. 338/1936 Sb., ze dne 18. prosince 1936.
   .
   .
Avers :

Aktie Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik, Prag 1922, 400 Kronen

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.