ZPÌT

Lodní doprava
   
Èechy
- Pražská paroplavební spoleènost (Prager Dampf-Schiffarts- Gesellschaft), akcie
.
.
- Èeskoslovenská rejdaøská spoleènost s r. o. (Tschechoslowakische Reedereigesellschaft GmbH.), podílový list
.
.
  Ostatní státy
- Les Marquises, Société Anonyme Franco-Tchécoslovaque des Iles de ¾Océanie
- Les Marquises, Société Anonyme Franco-Tchécoslovaque des Iles de ¾Océanie, akcie
  - Neue Deutsch-Bõhmische Elbeschiffahrt, A.G., akcie
  - Société Anonyme Franco-Tchécoslovaque des Iles de ¾Océanie, akcie