ZPĚT

Vodní doprava (námořní přeprava, lodní doprava, atd.)
   
.
Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Pražská paroplavební společnost (Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft), akcie, 1927
- Pražská paroplavební společnost (Prager Dampf-Schiffarts-Gesellschaft), akcie, 1930
.
 Podílové listy:
- Československá rejdařská společnost s r.o. (Tschechoslowakische Reedereigesellschaft GmbH.), podílový list
.
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - Neue Deutsch-Böhmische Elbeschiffahrt, Aktiengesellschaft (Nová Německo-Česká labská plavba akciová společnost), akcie