ZPĚT

Automobilová doprava, zasilatelské a přepravní společnosti
   
Čechy
- Autodopravní akc. spol. v Praze (Auto-Verkehrs AG. in Prag), původní název Autodopravní společnost akciová, ASA nebo ADS, akcie, 1926
- Autodopravní akc. spol. v Praze (Auto-Verkehrs AG. in Prag), původní název Autodopravní společnost akciová, ASA nebo ADS, akcie, 1938
- Gablonzer Verkehrs-Aktien-Gesellschaft (Jablonecká dopravní akc. spol.), akcie, 50 RM
- Gablonzer Verkehrs-Aktien-Gesellschaft (Jablonecká dopravní akc. spol.), akcie, 100 RM
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport), akcie, 400 Kč
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport), akcie. 25x 400 Kč
- Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu, akciová společnost v Praze (Südböhmische Unternehmen für Automobil-Transport), akcie, 100x 400 Kč
- Zasilatelská jednota, Hermann a Theilnehmer. akciová společnost pro mezinárodní dopravy (Spediteur- Verein Herrmann & Theilnehmer AG. für Internationale Transporte), akcie
.
  Slovensko
  - Fuvarozási és Forgalmi Rt. Parkány (Přepravní a dopravní akc. spol. Štúrovo), akcie