ZPĚT

 
   
Název :  Duchcovsko-Podmokelská dráha (Dux-Bodenbacher Eisenbahn)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

400

400

 K  
Město :  Teplice
Datum :  1.8.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  386 x 231 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :