ZPĚT

 
   
Název :  K. k. priv. Dux-Bodenbacher Eisenbahn (C. k. priv. Duchcovsko-Podmokelská železnice)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

400

400

 K  
Město :  Teplitz (Teplice)
Datum :  1.1.1899
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  386 x 231 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :  ---